Aker Patent & Danışmanlık

Çözüm Ortağınız!

Archive for the category “Patent”

Patent ve Faydalı Model Arasındanki Farklar

 1. Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
 2. Koruma süreleri farklıdır,
 3. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir

Buluşun Faydalı Model Alınarak Korunabilmesi İçin Gerekli Kriterler:

Yenilik: Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent

Patent Nedir? 

Patent, icat edilen bir buluşun, satışı, pazarlanması, çoğaltılması ve üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren belgeye verilen isimdir.

Patentin Özellikleri

 • Patentli bir buluş sahibinin mülkiyet hakkıdır
 • Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği sağlar
 • Patentler incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır
 • Patent hakkı incelemesiz 7 yıl incelemeli 20 yıl olarak teknolojiyi üretme, satma ve pazarlama hakkı verir

Bir Buluşun Patent İle Korunabilmesi İçin Taşıması Gereken Nitelikler

 1. Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dail olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
 2. Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu geliştirilmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
 3. Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Patent Verilemeyecek Konular

 1.  Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotlar.
 2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
 3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları.
 4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usüller
 5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usülleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usülleri

Patent İle Korunamayacak Buluşlar

 1.  Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
 2. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usülleri.

Post Navigation