Aker Patent & Danışmanlık

Çözüm Ortağınız!

Archive for the category “Marka Tescili”

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı marka başvurularınızı direk o ülkelerden bulacağınız vekiller vasıtası ile yapabileceğiniz gibi Madrid protokolu vasıtasıyla çok daha az masraf ile çok fazla ülkede kısa sürede yapılabilmektedir. Aker patent olarak Madrid protokolüne üye olmayan ülkelerde de ortak olarak çalıştığımız marka vekilleri ile direk başvuru yaparak markanızı koruma altına almaktayız.

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan uluslar arası başvuruların koruma süresi, başvurunun WIPO’ya 2 ay içerisinde gönderilmesi halinde, başvurunun ulusal ofis (TPE) tarafından alındığı tarihten itibaren başlar. Başvuru ulusal ofis tarafından alındığı tarihten itibaren iki aydan daha sonra gönderilirse koruma süresi başvurunun WIPO tarafından alındığı tarihte başlar.

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir

 

Yurtdışı Marka Tescil işlemlerinin %50 si DTM tarafından desteklenir

Şirketlerin   yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının;

Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir. Aynı zamanda yurtdışında birimi bulunan ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir

Marka Tescili Aşamaları ve Süreleri

Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 10-13 ay içinde tamamlanmaktadır.
A-) Araştırma ve inceleme süresi
T.P.E tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 4-6 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir mani durum yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, resmi marka bülteninde ilan edilir.
B-) Resmi marka bülteninde ilan süresi
Marka bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.
C-) Tescil aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve T.P.E.’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 2-4 ay içinde “Marka Tescil Belgesi’’ alınır

Gerekli Evraklar

-Marka adı veya logo örneği
-İmza sirküleri (Tüzelkişi ise) (Fotokopisi)
-Vekaletname (yabancılık varsa Türk Konsolosuna onaylatılmış olması gerekir.)

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

– Marka başvurusu, başvurulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde yurt dışı tescil işlemlerini yaptığı takdirde, başvurusu uluslar arası olarak kabul edilir. Bu durum rüçhan hakkı olarak geçer.

– Yurt dışı marka tescillerinde Madrid Protokolü ile marka başvurusu yapıldığında, tek bir başvuru ile Avrupa Topluluklarının içinde yer aldığı toplam 79 ülke ‘de marka tescil başvurusu yapılmış kabul edilir. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir.

– Madrid Protokolüyle tek dilden başvuru yapılabilir.

– Markanın tescil olduğu ülkelerde bir defaya mahsus işlem ve ücret geçerlidir.

– Tescilden sonraki zamanlarda protokole dahil olan diğer ülkelerde müracaat yapılabilmektedir.

– Madrid protokolü daha düşük maliyetli ve ulusal sistemlere göre daha hızlıdır

Madrid Protokolüyle Nasıl Uluslar Arası Başvuru Yapılır?

– TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası başvuru yapabilmek için öncelikle Türkiye’de tescilli ya da başvurusu yapılmış bir markanızın bulunması gereklidir.

– Başvuru sahibi tescilinde yer alan markanın aynısını kullanmak zorundadır

– Uluslar arası tescil başvuruları TPE tarafından incelendikten sonra WIPO ‘ ya gönderilmektedir (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı)

– Marka WIPO tarafından incelendikten sonra, başvuru sahibine, marka tescilini içeren bir sertifika gönderir

– Uluslar arası başvurularda ülkeler, başvuruyu kendi içlerinde incelemektedirler. Her ülke başvuruyu reddetme hakkına sahiptir.  Ret kararı WIPO’nun ülkelere başvuruyu bildirmesinden itibaren 12 -18 ay süre içerisinde ülke ret kararının bildirebilir.

– Bir ülkenin ret kararı vermesi diğer ülkelerde bağlayıcı bir durum değildir.

– 12-18 aylık süre içerisinde ülkeden ret kararı çıkmadığı takdirde başvurusu yapılan marka kabul edilmiş sayılır

– Bu takiplerin hepsi firmamız tarafından yürütülmekte ve müşterilerimize bildirimi yapılmaktadır.


Marka Tescil Süreci

Marka Tescili

Marka tescili ortalama 8-12 ay arasında sürmektedir. Marka araştırılması yapılarak, markanın tescile, uygun olup olmadığına karar verildikten sonra başvuru işlemleri başlatılır. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldığı andan itibaren markanız koruma altına alınır. Eksiksiz alınan marka başvuruları, markanın reddedilmesi için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç aylık sürede Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Yayın süresince herhangi bir itiraz gelmemesi halinde, noksan evrak varsa talep edilir TPE‘ ye Marka Tescil Harcı verilir. Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir

BÜTÜN MARKA TAKİP VE İTİRAZ SÜREÇLERİ VEKİL FİRMA OLARAK TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTE VE MARKANIZ KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR.

Marka ile Neler Yapılabilir ?

 • Markanız tescil edildikten sonra 10 yıl boyunca koruma altına alınır ,
 • 10 yılda bir koruma işlemlerini yenilemek gerekir
 • Markanızı dilediğiniz takdirde satabilirsiniz
 • Markanızı teminat göstererek banka işlemlerinde kullanabilirsiniz
 • Markanızı kiraya verebilirsiniz

Markanın İzlenmesi

Marka tescili yapıldıktan sonra, tescilli markanın sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması riskine karşın, firma vekillerimiz tarafından markanız sürekli takip altına alınır. Bültende yayınlanan benzer markalar firmamız tarafından size haber verilecek ve gerekli itiraz işlemleri yapılarak markanız korunacaktır. Firma vekillerimiz benzer markaları tespit edip tescilli marka sahibinin onayı ile itiraz işlemlerine başlar ve benzer marka tescili önlenmeye çalışılır.

Slogan

Sloganlar da Marka Tescili adı altında korunabilirler. Slogan tüketici grubuna slogan aracılığıyla tanıtım yaptığında dolayı, firmanın sloganı çok önemlidir. Adidas Markasının ‘ İmposible is nothing ‘ yani İmkânsızlık hiçbir şeydir sloganı örnek olarak verilebilir.

Neden Marka Tescili?

Marka Nedir ? 

İşletmenizin mal ve hizmetlerini, farklı veya aynı sektördeki başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, şekil, sözcük, sayı, biçim veya harflerin oluşturduğu her türlü sembol ve işarete MARKA denilmektedir.

İyi bir marka şu özellikleri taşımalıdır:

 1. Dikkat çekici olmalı
 2. Mal ve hizmetlerle bağlantılı olmalı
 3. Diğer markalardan ayırt edici özelliği bulunmalı
 4. Akılda kalıcı olmalı ve tüketici grubuna hitap edecek tasarıma sahip olmalı
 5. Başkalarının kopyalayıp, kullanılmaması için MUTLAKA TESCİLLİ OLMALI!

Neden Marka Tescili Yaptırmalıyız?

 • Marka, doğrudan bir pazarlama yönetimidir
 • Piyasa koşulları içerisinde mal ve hizmetleriniz için rekabet avantajı elde etmenizi sağlar
 • Firmanızın misyon ve vizyonuna güvenilirlik kazandırır
 • Haksız rekabeti önler
 • Globalleşen dünyada kurumsallaşmada etiketinizdir
 • Marka Tescili Dünyadaki kurumsal firmaların Marka Yönetimi adı altında stratejik yaklaştığı yapının ilk basamağıdır

Post Navigation